Uitschrijfformulier van De Leidse Kunsthistorische Vereniging // Cancellation form of De Leidse Kunsthistorische Vereniging

Je kan je lidmaatschap van De L.K.V. met dit uitschrijfformulier opzeggen.

Houd rekening met het feit dat lidmaatschap van De L.K.V. elk academisch jaar wordt vernieuwd. Uitschrijvingen voor het nieuwe academisch jaar moeten daarom vóór 1 september worden ingediend. Heb je deze deadline gemist? Dan zal je de contributie voor het aankomende academisch jaar nog contributie betalen en zal je lidmaatschap voor het academisch jaar daarop worden opgezegd.

You can cancel your membership of De L.K.V. with this cancellation form.

Please note that memberships of De L.K.V. renew every academic year. Cancellations for the new academic year therefore need to be submitted before September 1st. Did you miss this deadline? Then you still have to pay the membership fee for the upcoming academic year and your membership will be cancelled for the academic year after that.

Dit is het e-mailadres waarop je onze maandelijkse nieuwsbrief hebt ontvangen. // This is the email address on which you have received our monthly newsletter.
Aangezien een lidmaatschap van De L.K.V. elk academisch jaar wordt vernieuwd, heb je het recht om de maandelijkse nieuwsbrief tot het einde van het academisch jaar te blijven ontvangen. Als je nu 'Ja' klikt, heb je later altijd de optie om jezelf af te melden van de mailinglijst onderaan de nieuwsbrief. // Because your membership of De L.K.V. is renewed every academic year, you have the right to continue receiving the monthly newsletter until the end of the academic year. If you click 'Yes' now, you will still always have the option to unsubscribe from the mailing list later at the bottom of the newsletter.