In 2006 besloten alle studieverenigingen van Kunstgeschiedenis in Nederland hun krachten te bundelen. Zo ontstond KunstNed: zes verenigingen verbonden aan zes universiteiten (Stichting Art – Universiteit Utrecht, Kliché – Vrije Universiteit Amsterdam, Kanvas – Universiteit van Amsterdam, De L.K.V. – Universiteit Leiden, OSK – Radboud Universiteit Nijmegen en Meander – Rijksuniversiteit Groningen), met het doel om samen grotere activiteiten voor studerende kunsthistorici te organiseren

Het eerste wapenfeit was een symposium met de toepasselijke naam ‘Kruispunt Amsterdam’. Hierna volgden er nog enkele symposia georganiseerd door het bestuur van KunstNed. Ook heeft in augustus 2007 zelfs een eerste KunstNed-reis plaatsgevonden naar Istanbul! Tegenwoordig organiseert KunstNed jaarlijks een symposium. Het laatste symposium had het thema ‘The Mystery of Art’ en werd op 12 mei 2023 gehouden in Amsterdam.

In 2006, all Art History study associations in the Netherlands decided to join forces. This is how KunstNed was born: six associations affiliated with six universities (Stichting Art – Utrecht University, Kliché – VU University Amsterdam, Kanvas – University of Amsterdam, De L.K.V. – Leiden University, OSK – Radboud University Nijmegen and Meander – University of Groningen), with the aim to organize major activities for art history students.

Their first event was a symposium aptly named ‘Kruispunt Amsterdam’ (‘Crossover Amsterdam’). This was followed by a number of symposia organized by the board of KunstNed. In August 2007, KunstNed even went on a trip to Istanbul! Nowadays, KunstNed organizes a symposium every year. The most recent symposium had the theme ‘The Mystery of Art’, and took place on May 12th, 2023 in Amsterdam.