In 2006 besloten alle studieverenigingen van Kunstgeschiedenis in Nederland hun krachten te bundelen. Zo ontstond KunstNed: zes verenigingen verbonden aan ze

s universiteiten (Stichting Art – Universiteit Utrecht, Kliché – Vrije Universiteit Amsterdam, Kleio – Universiteit van Amsterdam, LKV – Universiteit Leiden, OSK – Radboud Universiteit Nijmegen en Meander – Rijksuniversiteit Groningen), met het doel om samen grote activiteiten voor studerende kunsthistorici te organiseren.

Het eerste wapenfeit was een symposium met de toepasselijke naam Kruispunt Amsterdam; een symposium waar recente kunsthistorische onderzoeken elkaar kruisten in de hoofdstad. Hierna volgden er nog enkele symposia georganiseerd door het bestuur van KunstNed. Ook heeft in augustus 2007 een eerste KunstNed-reis plaats gevonden naar Istanbul. Het laatst georganiseerde symposium had het thema Tussen kunst en kopie, en werd op 13 mei 2016 gehouden in Amsterdam.