Inschrijfformulier de Leidse Kunsthistorische Vereniging

Met deze online versie van het lidmaatschapsformulier schrijf je je in als lid. Je blijft dan lid voor onbepaalde tijd (minstens 1 jaar) tot het moment van lidmaatschapsopzegging.* Door middel van de gegevens die je hier invult, word je op de hoogte gehouden over al onze activiteiten waartoe je als lid vrije toegang zult hebben (tenzij anders aangegeven). Lidmaatschap kost 20 euro per jaar.

Gelieve uw volledige (Nederlandse) adres in te vullen (straat + huisnummer, postcode, plaats).
De contributie betaal je jaarlijks (per collegejaar) via machtiging. Door het onderstaande vakje ‘Akkoord’ aan te kruisen geef je toestemming aan de L.K.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank overeenkomstig de jaarlijkse contributie. Tevens stem je ermee in om de contributie zelf over te maken naar de rekening van de L.K.V. wanneer de incasso-opdracht niet is gelukt (ongeacht de reden).

*Deze persoonsgegevens zullen worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25-05-2018 geldt. De persoonsgegevens zullen door de secretaris persoonlijk verwerkt worden, bewaard worden tot het moment van lidmaatschapsopzegging en niet aan derden worden verstrekt. Hierna zullen de gegevens tijdig gewist worden conform de regeling van de AVG. De ondertekende heeft het recht om verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de secretaris van de L.K.V. in te trekken, zij het zonder terugstorting van betaalde contributie. Verder heeft de ondertekende het recht om op eigen verzoek zijn/haar bewaarde gegevens in te zien.