Wij zijn het 55e lustrumbestuur van de L.K.V. voor het studiejaar 2022- 2023

We hopen dat jullie een leuk jaar zullen hebben en dat wij daar ook deel van mogen uitmaken!

Introductie van het bestuur:

Denise van Schalkwijk : Voorzitter

Leontine van der Elst : Hoofd Reizen/Excursies en Vicevoorzitter

Rachel Zagury : Secretaris

Lieke de Bart : Penningmeester

Grace Wang : Assessor