E-mailadressen // Email addresses:

Algemene vragen // General questions: post@delkv.nl

Vragen over lidmaatschap // Questions about membership: secretaris@delkv.nl

Vragen over contributie // Questions about membership fee: penningmeester@delkv.nl

Vragen over excursies // Questions about excursions: hoofdexcursies@delkv.nl

Vragen over reizen // Questions about travels: hoofdreizen@delkv.nl

Vragen over borrels en andere activiteiten // Questions about borrels and other activities: assessor@delkv.nl

Contacteer de voorzitter van De L.K.V. // Contact the president of De L.K.V.: voorzitter@delkv.nl

Ons adres // Our address:

Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden