In hartje Amsterdam staat aan de Keizersgracht het huis van de Amsterdamse familie Van Loon. Dit huis werd in 1672 voltooid en is sinds 1973 geopend voor publiek. In mei zullen we samen met Dr. Lieske Huits een bezoek brengen aan dit huis, namelijk Museum Van Loon. Samen met Dr. Huits zullen wij ronddwalen door de kamers om meer te weten te komen over het pand en zijn bewoners, zoals onder andere Ferdinand Bol. In het museum zullen we ontdekken hoe er gewoond en gewerkt werd in de statige Amsterdamse grachtenpanden. Aan de hand van de kunstcollectie en talloze gebruiksvoorwerpen komen we meer te weten over de geschiedenis van Amsterdam, Amsterdammers en hun verbinding met de rest van de wereld.

Daarnaast is er ten tijde van ons bezoek ook een tentoonstelling, ‘Home and the World’, van hedendaagse kunst in de historische context van Museum Van Loon. Veertien kunstenaars van over de hele wereld onderzoeken de complexe verbanden tussen kolonialisme en nationalisme. Dit doen zij door dit te belichten en de vraag te stellen hoe wij ons als mensheid thuis kunnen voelen in een wereld voorbij de ‘koloniale staat’ en de ‘natiestaat’.

Wanneer: Vrijdag 17 mei om 14:30
Waar: Museum Van Loon (Keizersgracht 672, Amsterdam)
Prijs: Gratis met Museumkaart en ICOM-kaart
Meenemen: Museumkaart of ICOM-kaart

In the heart of the Amsterdam canal belt, you will find the house of the Amsterdam Van Loon family at the Keizersgracht. The mansion was constructed in 1672 and was opened to the public in 1973. In May we will visit this house, which is now known as Museum van Loon, together with Dr. Lieske Huits. Together with Dr. Huits we will wander around the historic rooms to learn more about the building and its inhabitants, like for example Ferdinand Bol. In the museum we will discover how people lived and worked in the stately buildings along the Amsterdam canals. Through the art collection and numerous everyday objects, we will learn more about the history of Amsterdam, its inhabitants and their connection to the rest of the world.
 
During our visit there is also a temporary exhibition, ‘Home and the World’, of contemporary art set within the historical context of Museum van Loon. Fourteen artists from around the world explore the intricate connections between colonialism and nationalism. This will be done by shining a light on these histories and posing a question: how can humanity feel at home in a world beyond the ‘colonial state’ and the ‘nation-state’?

When: Friday May 17 at 14:30
Where: Museum Van Loon (Keizersgracht 672, Amsterdam)
Price: Free with Museumkaart and ICOM-card
Don’t forget: Museumkaart or ICOM-card