Wil je de queer kunstgemeenschap en een studentenproject steunen? Sluit je dan aan bij ons bezoek aan de queer kunsttentoonstelling ‘The Queer Geobacter’. De geobacter, waaraan de titel ‘The Queer Geobacter’ is ontleend, is een microbiële soort die is geëvolueerd om giftig afval in radioactieve omgevingen te kunnen eten en verteren.

Dit project is geïnspireerd om het concept van de queer Geobacter te verkennen en na te denken over hoe queer mensen kunnen leren zich aan te passen, te verteren en inhoud te vinden te midden van moeilijke omstandigheden of in situaties van politieke dyspepsie.

Als je niet met ons mee kunt, wees dan niet bang! De queer kunsttentoonstelling is geopend van 16 tot en met 24 mei in Quartair, een tentoonstellingsruimte voor en door kunstenaars in Den Haag. We hopen je daar te zien!

Wanneer: Donderdag 23 mei om 18:00
Waar: Quartair (Toussaintkade 55, Den Haag)

Do you want to support the queer artistic community and an entirely student-made project? Then, join De L.K.V. as we visit the Queer Art Exhibition ‘The Queer Geobacter’! The Geobacter, from which the title ‘The Queer Geobacter’ derives inspiration, is a microbial species that has evolved to be able to eat and digest toxic waste in radioactive environments.

This project has been inspired to explore the concept of the queer Geobacter to think about how queer people can learn to adapt, digest and find substance and fullness amidst difficult conditions or in situations of political dyspepsia.

If you cannot join us on our visit, fear not! The Queer Art Exhibition will be open from the 16th to the 24th of May, at Quartair, an artist-run exhibition space in The Hague. We hope to see you there!

When: Thursday May 23 at 18:00
Where: Quartair (Toussaintkade 55, Den Haag)