Kom met ons naar de nieuwste lezing van de lezingenreeks door ACPA en West Den Haag! 

Voor de vijfde aflevering van de lezingenreeks ‘In the Making’ die wordt georganiseerd door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van Universiteit Leiden en het West Den Haag Instituut voor Hedendaagse Kunst, heeft De L.K.V. tien plekken gereserveerd voor haar leden. 

Luister aandachtig naar de sprekers Barbro Scholz en Li Lorian terwijl ze zowel tastbare als ontastbare ervaringen van stem en textiellicht verkennen. Deze lezing, georganiseerd door West Den Haag in de voormalige Amerikaanse ambassade, belooft ons waardevolle inzichten en een verbluffende sfeer te bieden.

Mochten onze beperkte plekken vol zijn, wees dan niet bang! Ga naar deze link en verzeker je van een ticket, geheel gratis voor studenten, alumni en docenten! 

Wanneer: Zondag 28 april 14:00
Waar: West Den Haag (Lange Voorhout 102, 2514 EH Den Haag)

Join us for the latest installment of the captivating lecture series by ACPA and West Den Haag!

For the fifth installment of the lecture series ‘In the Making’ organized by the Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) of Leiden University and Art Institute West Den Haag, De L.K.V. has reserved ten spots for its members. 

Listen closely to speakers Barbro Scholz and Li Lorian as they explore tangible and intangible experiences of voice and textile light. Hosted by West Den Haag in the former American embassy, this lecture promises to provide us with valuable insghts and a stunning ambiance. 

In case our limited spots have filled up, fear no! Go to this link and secure your ticket, entirely free for students, alumni and teaching staff!

When: Sunday April 28th 14:00
Where: West Den Haag (Lange Voorhout 102, 2514 EH Den Haag)