Duik in de wereld van houtskooltekenen met onze gratis workshop, aangeboden in samenwerking met Sophia Aeterna, de Leidse studievereniging van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur! Onder leiding van de getalenteerde Ashley, een derdejaarsstudent Arts, Media and Society, belooft deze workshop je artistieke passie aan te wakkeren en je horizon te verbreden. Alles wat je nodig hebt voor de workshop is aanwezig, dus neem alleen jezelf en je enthousiasme voor kunst mee.

Tijdens deze twee-uur-durende sessie zullen we ons focussen op twee stilleven opstellingen. Het gaat niet alleen om het maken van kunst; het gaat om kunst uit de eerste hand te ervaren, interdisciplinaire uitwisseling te bevorderen en nieuwe verbindingen te smeden met gelijkgestemden. Of je nu een doorgewinterde kunstenaar of een nieuwsgierige beginner bent, deze workshop verwelkomt alle niveaus van expertise. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus verzeker vandaag nog je plaats in dit onvergetelijke artistieke avontuur.

Wanneer: Dinsdag 19 maart 16:00-18:00
Waar: Lipsius 1.47 (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden)
Beschikbare plekken: 12

Dive into the world of charcoal drawing with our exciting free workshop, brought to you in collaboration with our fellow humanities study association, Sophia Aeterna! Join us for an enriching experience where creativity knows no bounds. Led by the talented Ashley, a fellow third-year student in Arts, Media and Society, this workshop promises to ignite your artistic spark and expand your horizons. Everything you need for the workshop will be provided, so just bring yourself and your enthusiasm for art.

During the two-hour session, we will delve into the captivating world of charcoal drawing, focusing on two still life setups. It’s not just about creating art; it’s about experiencing it firsthand, fostering interdisciplinary exchange and forging new connections with like-minded individuals. Whether you are a seasoned artist or a curious beginner, this workshop welcomes all levels of expertise. Limited spots are available, so secure your place in this unforgettable artistic adventure today. 

When: Tuesday March 19th 16:00-18:00
Where: Lipsius 1.47 (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden)
Available spots: 12