Op deze reis tijdens de vrije periode in de zomer neemt De L.K.V. je mee naar Kopenhagen! In de Deense hoofdstad, bekend om zijn kleurrijke havenpanden, statische paleizen en groene parken, gaan geschiedenis en moderniteit hand in hand. 

Professor Helen Westgeest zal ons meenemen op wandelingen door de stad en rondleidingen door vele interessante musea zoals het Statens Museum for Kunst, het Ny Carlsberg Glyptotek Kunst Museum, het Designmuseum Danmark en meer! Tijdens deze reis zullen we niet alleen vele musea en gebouwen bezoeken: er zal genoeg vrije tijd zijn om zelf de stad te ontdekken! Je kan bijvoorbeeld gaan shoppen op Strøget of langsgaan bij Reffen, de grootste en bekendste street food markt van de stad.

Wij kijken ernaar uit om je mee te nemen op deze geweldige reis, dus schrijf je snel in! Inschrijvingen zullen openen op woensdag 21 februari om 19:00.

Wanneer: Maandag 8 juli (Bus vertrekt ’s avonds, aankomst dinsdag 9 juli ’s ochtends) – zaterdag 13 juli (vertrek ’s avonds, aankomst zondag 14 juli ’s ochtends)
Met wie: Helen Westgeest
Beschikbare plaatsen: 20

Studentleden krijgen voorrang. Daarna volgen de alumni, die weer gevolgd worden door de niet-leden. Binnen deze groepen worden de plekken toegewezen op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Aanmeldingsdeadlinevrijdag 23 februari om 23:59 (komende vrijdag) 
Na de 23e zullen we contact met je opnemen om te laten weten of je op de deelnemerslijst staat of op de wachtlijst.

Kosten
Prijs student-lid: €380
Prijs alumni (+40%): €532
Prijs niet-lid (+50%): €787,50

Als je een bevestiging ontvangen hebt dat je op de participantenlijst staat, word je gecontacteerd om een aanbetaling te doen. Ongeacht welke prijs voor jou van toepassing is, moet je uiterlijk maandag 29 januari 23:59 €260 betalen. Met deze aanbetaling worden de bustickets en de accommodatie betaald. Het resterende bedrag (€120 voor studenten, €272 voor alumni, €527,50 voor niet-leden) moet op maandag 6 mei om 23:59 betaald zijn.

On this trip during the free period in the summer, De L.K.V. will take you to Copenhagen! In the Danish capital, known for its colorful harbor buildings, static palaces and green parks, history and modernity go hand in hand.

Professor Helen Westgeest will take us on walks around the city and tours through many interesting museums such as the Statens Museum for Kunst, the Ny Carlsberg Glyptotek Kunst Museum, the Designmuseum Danmark and more! During this trip we will not only visit many museums and buildings: there will be plenty of free time to discover the city yourself! For example, you can go shopping on Strøget or visit Reffen, the biggest and best known street food market of the city.

Weare very excited to take you on this wonderful trip so sign up quickly! Registration will open on Wednesday February 21st at 19:00.

When: 
Monday July 8th (Bus leaves in the evening, arrival Tuesday July 9th in the morning) – Saturday July 13th (Bus leaves in the evening, arrival Sunday July 14th in the morning)
With who: Helen Westgeest
Available spots: 20

Student-members are granted priority. After that alumni, followed by the non-members. Within these groups, the places are assigned on a first come, first serve basis.

Application deadlineFriday February 23rd 23:59 (coming Friday)
We will contact you after the 23rd to let you know if you made it to the participants list or if you are on
the waiting list.

Costs:
Student-member price: €380
Alumni price (+40%): €532
Non-member price (+50%): €787,50

If you receive a confirmation email that states that you are on the participants list, you will be contacted to pay a deposit. Regardless of which price applies to you, you will need to pay €260 by Wednesday February 28th 23:59. This payment will cover the costs for the bus tickets and accommodation. The remaining amount (€120 for students, €272 for alumni, €527,50 for non- members) needs to be paid before Monday May 6th at 23:59.