Nadat hij de BA Arts, Media and Society had afgerond, werkte Masaru Saito, een van onze alumni, bij het Amsterdamse School Museum het Schip in Amsterdam aan de tentoonstelling ‘1923: Horiguchi ontmoet de Amsterdamse School’ als onderzoeker en curator. 

Deze tentoonstelling ging over het bezoek van de Japanse architect Sutemi Horiguchi aan het juist opgeleverde sociale woningbouwcomplex Het Schip in 1923. Eenmaal terug in Japan publiceerde hij daarom in 1924 een boek over de stroming. Dit boek maakte diepe indruk in Japanse vakkringen. De tentoonstelling toonde zijn enthousiasme over de Amsterdamse School als architectuur- en kunststroming en de inspiratie die het had op zijn eigen architectuur.

Dinsdag 27 februari zal Masaru spreken over hoe hij betrokken raakte bij deze tentoonstelling, wat zijn rol was bij het proces en wat de resultaten van zijn onderzoek voor de tentoonstelling waren. Als je ooit hebt overwogen om later bij een museum te werken als onderzoeker of curator, kan je deze lezing niet missen! Na de lezing zal er tijd zijn om samen in Leiden na te borrelen. 🙂  

Wanneer: Dinsdag 27 februari 20:00
Waar: Lipsius 1.33
Taal: Engels

After finishing the BA Arts, Media and Society, Masaru Saito, one of our alumni, worked at the Amsterdam School Museum het Schip in Amsterdam on the exhibition ‘1923: Horiguchi meets the Amsterdamse School’ as a researcher and curator. 

This exhibition focused on the Japanese architect Sutemi Horiguchi who visited the newly completed social housing complex Het Schip in 1923. Once back in Japan, he published a book about the Amsterdam School movement in 1924. This book made a deep impression in Japanese professional circles. In the exhibition, his enthusiasm for the Amsterdam School as an architectural and art movement and its influence on his own architecture is highlighted. 

On Tuesday February 27th Masaru will give a talk on how he got involved with this exhibition, what his role was in the curatorial process and what he learned from his research for the exhibition. If you’ve ever considered working at the research or curatorial department of a museum after your studies, don’t miss out on this lecture! Like with our previous lecture, there will be an opportunity to go for drinks with your fellow members afterwards. 🙂

When: Tuesday February 27th 20:00
Where: Lipsius 1.33
Language: English