Kom 16 februari met ons mee op excursie naar het Stedelijk Museum in Amsterdam waar we zullen kijken naar de nieuwe kunst van ‘Ellen Gallagher – All of No Man’s Land Is Ours’. 

In deze nieuwe tentoonstellingen zullen we inzicht krijgen in de technieken en het kunstenaarschap van Gallagher en ons verdiepen in thema’s als ‘expanded painting’ en ‘interculturaliteit’ als ze worden uitgelegd door Dr. Helen Westgeest, universitair docent moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis en fotografietheorie aan Universiteit Leiden. Vincent van Velsen, curator en Leiden alumnus, zal ons ook een korte introductie geven bij de tentoonstelling.

Samen zullen we Gallaghers paradoxale relaties tussen fictie en wetenschap, verleden en heden bespreken en deze vergelijken met andere meesterwerken van hedendaagse kunst in het Stedelijk Museum. Gallagher toont ons een visie van de toekomst waaraan niemand kan ontsnappen. 

Vergeet je ICOM-kaart of Museumkaart niet! 🙂

Wanneer: Vrijdag 16 januari 15:00
Waar: Stedelijk Museum (Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam)
Prijs: Gratis voor ICOM-kaart of Museumkaart
Meenemen: ICOM-kaart of Museumkaart

Join us on February 16th for the excursion to the Stedelijk Museum in Amsterdam where we will gaze at the new art of ‘Ellen Gallagher – All of No Man’s Land Is Ours’.

In this new exhibition we will delve into themes as ‘expanded painting’ and ‘interculturality’ and gain insights in Gallagher’s techniques and artistry as these topics are conceptualized by Helen Westgeest, Associate Professor of Modern Art History and Theory of Photography at Leiden University. Curator and Leiden alumnus Vincent van Velsen will also be giving us an introduction to the exhibition.

Together we will discuss Gallagher’s paradoxical relationships between fiction and science, past and present, and compare them to the other masterpieces of contemporary art in the Stedelijk Museum. Gallagher presents us a vision of the future that no one can escape.

Don’t forget to bring your ICOM Card or Museumkaart! 🙂

When: Friday February 16th 15:00
Where: Stedelijk Museum (Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam)
Price: Free with ICOM-card or Museumkaart
Bring: ICOM-card or Museumkaart