Als afsluiting van het eerste semester van dit academisch jaar, net voordat we de bevreesde tentamenperiode ingaan, gaan we samen met professor Ali Shobeiri op excursie. Deze december zullen we een excursie organiseren compleet gefocust op fotografie. Samen met Ali zullen we naar Foam in Amsterdam gaan. Foam is een internationaal en veelzijdig fotografiemuseum. Ze verbinden verschillende visies en perspectieven, waardoor interessante conversaties ontstaan die iedereen uitnodigen om te verkennen en een kritische blik te hebben.

Samen met Ali zullen we de tentoonstellingen Carlijn Jacobs – Sleeping BeautyTina Modotti – Artist and Activist, en Contemporary female artists from Saudi Arabia – Fonãna bezoeken. Samen met elkaar kunnen we in gesprek en discussie gaan over de verschillende tentoonstellingen. Op donderdag 14 december om 18:00 zullen wij met De L.K.V. Foam bezoeken.

To conclude the first semester of this academic year, just before we enter the dreaded exam period, we will go on an excursion with Professor Ali Shobeiri. This December we will organise an excursion completely focused on photography. Together with Ali we will go to Foam in Amsterdam. Foam is an international and versatile photography museum. They connect different views and perspectives, creating interesting conversations that invite everyone to explore and have a critical eye.

Together with Ali we will visit the exhibitions Carlijn Jacobs – Sleeping Beauty, Tina Modotti – Artist and Activist, and Contemporary female artists from Saudi Arabia – Fonãna. Together we can discuss and discuss the various exhibitions. On Thursday December 14 at 18:00, together with the L.K.V. we will visit Foam.