Voor Women’s History maand willen wij een klein gedeelte van onze aanbevelingen toegewijd aan boeken, films, etc., voorlichting over feminisme, vrouwenrechten en meer!
In dit gedeelte presenteren wij een aanbeveling van elk bestuurslid van wat wij een gedenkwaardig gedeelte van kultuur en educatie gerelateerd aan feminisme vinden, en ook nog een paar andere aanbevelingen!!

For women’s history month we wanted to have a small part of our recommendations section dedicated to books, movies etc, educating on feminism, women’s rights, and more!
In this section we present a recommendation from each board member of what we found a memorable piece of culture and education related to feminism, and a few other general recommendations as well!!

Aanbeveling voorzitter // President’s recommendation

Everything I Know About Love / Dolly Alderton

Ik hou van liefde in al haar vormen en dit boek is precies dat! Dit autobiografische boek van Dolly Alderton is een verzamling van haar ervaringen met liefde op alle mogelijke manieren. Niet alleen romantische maar ook platonische en zelf liefde komen aan bod. Door het boek heen volgt de lezer haar in haar ontwikkeling en komt ze erachter dat ze misschien geen partner nodig heeft om een gelukkig, volwaardig leven te hebben. Ze ontdekt ook dat de liefde die ze voor haar vrienden voelt en van hen ontvangt misschien wel waardevoller is dan die van een romantische partner. Ondanks dat het boek soms zware onderwerpen aankaart, leest het makkelijk weg en ik zou het zeker aanraden!

I love love in all its forms, and this book is exactly that! This autobiographical novel by Dolly Alderton is a collection of her experiences with love in all the ways she encounters it. Not just romantic but also platonic and self love come forward in this novel. Throughout the book, the reader sees how she develops and discovers that maybe she doesn’t need to find a partner to live a happy and fulfilled live. She discovers that the love she feels and receives from her friends might even be more valuable than that of a romantic partner. Although it touches upon heavy subjects from time to time, it is an easy read that I highly recommend!

Aanbeveling secretaris // Secretary’s recommendation

The Seven Necessary Sins for Women and Girls / Mona Eltahawy

Dit boek is de ultieme gids om jouw stem te laten horen en je geen zorgen hoeft te maken over hoe mensen jou waarnemen. Door haar eigen ervaring als een vrouw zijn te delen, noemt Mona Eltahawy de volgende zeven benodigde zonden: woede, ambitie, godslastering, gewelddadigheid, aandacht, macht en lust. Overal worden vrouwen en meiden onderdrukt om deze dingen te opkroppen. Elk hoofdstuk verlicht waarom vrouwen deze zonden zouden moeten gebruiken in hun voordeel. Wees gewaarschuwd: dit boek zal je erg boos maken en je zult het patriarchaat willen afbreken!

This book is the ultimate guide to make your voice heard and not worry about how will people will percieve you. By sharing her own experience of being a woman, Mona Eltahawy lists the seven necessary sins as follows: anger, ambition, profanity, violence, attention, power, and lust. These are things that women and girls everywhere are pressured to keep bottled up. Each chapter illuminates why women should be using these sins to their advantage. Fair warning: this book will make you very angry and want to tear down the patriarchy!

Aanbeveling hooft reizen & excursies // Head of travels and excursions’ recommendation

Men to Avoid in Art and Life / Nicole Tersigni

Op zoek naar de perfecte combinatie tussen kunst en komedie? Zoek niet verder. Nicole Tersigni’s Men to Avoid in Art and Life combineert klassieke beeldende kunst met moderne bijschriften die de geest van mansplaining belichamen. Dit boek legt perfect die herkenbare momenten vast waarop een man heel gracieus aan een vrouw een onderwerp uitlegt waarover hij aanzienlijk minder weet dan zij.

Looking for the perfect combo between art and comedy? Look no further. Nicole Tersigni’s Men to Avoid in Art and Life pairs classical fine art with modern captions that epitomise the spirit of mansplaining. This book perfectly captures those relatable moments when a man very graciously explains to a woman a subject about which he knows considerably less than she does.

Aanbeveling penningmeester // Treasurer’s recommendation

Women, Race & Class / Angela Y. Davis

In deze collectie van essays biedt Angela Y. Davis de lezer een kritische analyse van gender, ras en klasse aan door een marxistische en feministische lens. Het is een grote aanrader voor degene die geïnteresseerd zijn in intersectioneel feminisme!

In this collection of essays, Angela Y. Davis offers the reader a critical analysis of gender, race and class through a marxist and feminist lens. It is a must read for those interested in intersectional feminism!

Aanbeveling assessor // Assessor’s recommendation

Fleabag / TV show

Voor mijn aanbeveling wil ik iedereen uitnodigen om de serie Fleabag een kans te geven (beide seizoenen, erg belangrijk). Ik zou het graag de moderne feministische bijbel noemen vanwege de zorgvuldig vervaardigde satire. Vrouw zijn in de moderne tijd is een test van kracht, maar het kan ook een waardevolle reis zijn, verstrikt in trauma en tijdelijke eureka. Feminisme is niet langer een slogan of een voorbijgaande gedachte, maar manifesteert zich in elke actie en gedachte die een vrouw onderneemt. Fleabag beeldt op grillige maar aangrijpende wijze een aangeboren sombere vrouw en haar avontuur af in de slordige buurt van Londen. Mijn favoriete citaat? “Ik ben bang dat als ik grotere borsten had gehad, ik geen feministe zou zijn geweest”.

For my recommendation, I’d like to invite everyone to give Fleabag a try (both seasons as well, very important). I’d gladly dub it the modern feminist bible for its carefully crafted satire. Being a woman in the modern era is a test of strength, but it can also be a worthwhile journey tangled with trauma and momentary eureka. Feminism is no longer a slogan or a passing thought, but manifested in every action and thought a woman takes. Fleabag whimsically yet poignantly depicts an innately gloom-ridden woman and her adventure in the scrappy neighborhood of London. My favorite quote? “I worry that if I had bigger breasts I wouldn’t have been a feminist”.