Inschrijfformulier
Velazquez-Rembrandt Exhibition at Rijksmuseum

Op donderdag 5 december brengt de L.K.V. samen met professor Stijn Bussels een bezoek aan de Rembrandt-Velázquez tentoonstelling in het Rijksmuseum.
Rembrandt en Velázquez zijn de twee grootste 17e eeuwse meesters van hun land, de eeuw van artistieke bloei. In deze expositie hangen ruim 60 schilderijen van de Nederlandse en de Spaanse meester in duo’s naast elkaar. De twee schilders hebben elkaar nooit ontmoet, desondanks zijn er in hun kunstwerken opvallende overeenkomsten te zien. Wil je weten wat voor overeenkomsten dit zijn? Meld je dan nu aan voor deze interessante excursie in Amsterdam!

Taal: Engels
Wanneer: 5 december om 12:00
Waar: Rijksmuseum (Museumstraat 1, Amsterdam)
Meenemen: Museumkaart of ICOM-kaart
Met wie: Professor Stijn Bussels
Aanmelden: Vul het registratieformulier in voor 3 december


On Thursday the 5th of December, de L.K.V., together with professor Stijn Bussels, will visit the Rembrandt-Velázquez exhibition in the Rijksmuseum.
Rembrandt and Velázquez are the two greatest 17th-century masters of their country, the century of artistic prosperity. In this exhibition, more than 60 paintings by the Dutch and Spanish master hang together in pairs. The two painters have never met, nevertheless, there are striking similarities in their artworks. Do you want to know what similarities these are? Sign up for this interesting excursion in Amsterdam!

Language: English
When: 5th of December at 12:00
Where: Rijksmuseum (Museumplein 1, Amsterdam)
Take along: Museumcard or ICOM-card
With whom: professor Stijn Bussels
Sign up: fill in the registration form before the 3rd of December 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *