De samenleving kan niet zonder geesteswetenschappen! Minister Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, denkt na over een nieuw financieringssysteem voor universiteiten. Een financieringssysteem waarbij bezuinigd zal worden op de geesteswetenschappen. Natuurlijk zijn wij het hier niet mee eens! Humanities Matter! Op allerlei manieren zijn geesteswetenschappen dagelijks  te zien in onze samenleving.  Maar wat houden geesteswetenschappen eigenlijk in? Wat voor effect hebben ze op het dagelijks leven en de maatschappij?  Zijn geesteswetenschappen alleen nuttig om het verleden te begrijpen of hebben ze ook invloed in de hedendaagse tijd?

Op 28 maart worden de hele dag deze thema’s behandeld door middel van lezingen en discussies tijdens het Faculteitssymposium Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden met als thema: Humanities Matter, waarbij de nadruk wordt gelegd op het nut van geesteswetenschappen.. Docenten en onderzoekers uit verschillende vakgebieden zullen tijdens dit symposium hun licht laten schijnen op dit thema.

Namens de L.K.V. zullen Antonia Wormer (New Citizen Design) en Walter Dornstedt (Trendphilosopher) spreken. Hun lezing zal over het volgende gaan:

UNDENIABLY HUMAN
Multiple mega-shifts and the New Citizen as guiding design principle

Het doel van het symposium is een lans te breken voor de geesteswetenschappen ten tijde van exponentiële technologische en maatschappelijke veranderingen. In hun bijdrage zullen Antonia Wormer en Walter Dornstedt uiteenzetten, hoe er in al deze veranderingen een ontegenzeggelijk menselijk element blijft, dat het vertrekpunt vormt voor een nieuwe manier om onze levens met elkaar vorm te geven en in te richten. Wormer en Dornstedt richten zich, door middel van actuele en praktische voorbeelden uit media, cultuur en design, op huidige en toekomstige trends. Het is hun inzet om, in dit tijdperk van allerlei doemscenario’s, het verhaal te vertellen van de zich verbeterende mens, van de New Citizen die zich thuis voelt in zijn wereld.

Hou voor meer informatie alle sociale media van het faculteitssymposium in de gaten!

Taal: Engels/ Nederlands

Wanneer:  donderdag 28 maart,10.15- ±22.00

Waar: Lipsius, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *